Az alábbiakban összefoglaljuk a tartós bérlet, vagy más néven operatív lízing jellemzőit, előnyeit, bemutatjuk, hogy miért ennyire elterjedt formája a céges gépjármű vásárlásoknak.

” Mit jelent a tartós bérlet, mik a jellemzői? “

A tartós bérlet, vagy más néven operatív lízing egy „klasszikus” bérleti konstrukciót jelent (akár egy lakás, iroda, garázs, vagy fénymásoló, stb. bérlete esetében). Bérbeadó megvásárolja a bérbevevő által kiválasztott eszközt – gépjárművet -, majd annak használati jogát  a gépjármű tulajdonosa a bérlőnek díjfizetés ellenében, bérleti szerződés keretében átadja. A bérleti szerződésben előre meghatározott futamidő végén a bérelt eszközt visszaadja bérbeadónak. Számviteli szempontól az autó nem kerül be a bérlő könyveibe, a bérleti díjakat bérlő az igénybe vett szolgáltatások között, vagyis költségként számolja el

” Milyen előnyei vannak a tartós bérletnek? “

A jogszabályi háttérnek és más tényezőknek köszönhetően számos előnye van a tartós bérletnek:

 • ahogy már írtuk, a nettó bérleti díj (mind az első emelt összegű, mind a futamidő alatti havi) teljes egészében költségként leírható, csökkenti az adóalapot
 • a bérleti díj ÁFA tartalma személygépjármű esetén is visszaigényelhető a jogszabályokkal összhangban, vagyis a céges használat arányában (erről külön írunk)
 • flottakezelési, üzemeltetési szolgáltatásokkal egészül ki a finanszírozás
 • a bérleti díjban foglalt, finanszírozáson kívüli, gépjármű üzemeltetésre vonatkozó költségelemek (szerviz, gumiabroncs, stb.) így szintén teljes egészében költségként leírhatók, és ÁFA tartalmuk visszaigényelhető (ellentétben minden más finanszírozással)
 • a bérleti díj számítása személyautó esetén is nettó beszerzési áron történik, hiszen a bérbeadó cég visszaigényli a gépjármű ÁFA tartalmát, lévén szolgáltatás nyújtása céljából szerzi be a gépjárművet
 • flottavásárlóként bérbeadót magas kedvezmények illetik meg mind a gépjármű beszerzése, mind az üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások tekintetében (szerviz, abroncs, csereautó, stb.), melyek előnyeit bérlő a bérleti díjon keresztül élvezhet, akár egy autó bérlete esetén is
 • a futamidő végi maradványérték csökkenti a havi lízingdíj összegét, bérlőnek nem kell megfinanszíroznia a maradványértéket, hiszen a futamidő végén az autó értékesítés bérbeadó feladata és kockázata
 • bérlő egy szolgáltatóval áll kapcsolatban, egy bérleti díj számlát kap havonta. Nem kell külön foglalkoznia a finanszírozással, adók és biztosítások bevallásával és fizetésével, sorban állni a szervizben, vagy téli gumi cserénél – mindent a bérbeadó intéz. Ezzel rengeteg munkaidő, pénz és energia szabadul fel bérlőnél
 • nincsenek kiugró egyedi kiadások, a bérleti díj, vagyis a cégautó költségei pontosan tervezhetőek
 • a bérleti díj tartalmazza az üzembe helyezés költségeit is
 • a bérleti díjba beépülő cégautó adó csökkenthető a gépjárműadó (teljesítmény alapú helyi adó) összegével, ami szintén közvetlen megtakarítás, és más konstrukciók esetében nem elérhető

” Mitől függ bérleti díj mértéke? “

Tartós bérlet esetén a bérleti díj tartalmazza egyrészt a finanszírozást, másrészt a bérlet gépjármű üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő költségeket is. A finanszírozási díj függ a bérelt gépjármű értékétől, a bérleti futamidőtől, a futásteljesítménytől – vagyis hány kilométert fut a gépjármű-, a maradványértéktől és a kezdő, emelt összegű első bérleti díj (önerő) mértékétől. A többi elem pedig, vagyis az autó üzemeltetési költségei (adók, biztosítások, szerviz és gumiabroncs) teljesen eltérőek, márkától, modelltől, műszaki és egyéb paraméterektől függenek.

” Mit jelent a futamidő és futásteljesítmény? “

A futamidő a bérleti szerződés időtartamát jelenti. Minimum egy évnek kell lennie, a maximuma általában öt év. A futásteljesítmény az a tervezett kilométer, amennyit a bérlet ideje alatt a gépjárművel megtesznek. Mindkettő alapvető fontosságú a tartós bérlet esetén, hiszen ezek is befolyásolják egyrészt a maradványértéket, másrészt az üzemeltetés költségeit.

” Hogyan lehet a bérleti díj ÁFA tartalmát visszaigényelni? “

Bérlet esetén a bérleti díj ÁFA tartalma személygépjármű esetében is visszaigényelhető az üzleti használat arányában, a jogszabályi előírások betartása mellett. Az ÁFA törvény értélében, ha a magánhasználat engedélyezett, akkor a bérleti díj ÁFA-ja a csak az üzleti használat arányában igényelhető vissza. Az üzleti használatot dokumentált útnyilvántartással kell igazolni. A gyakorlatban pl. ha a bérlő cég az útnyilvántartásban az adott időszakban megtett kilométerek 15%-nál magánhasználatot mutat ki, akkor az ÁFA 85%-a igényelhető vissza, hiszen ennyi lesz a céges, üzleti használat aránya.

” Miben különbözik a tartós bérlet és a pénzügyi lízing? “

A tartós bérlet a jogszabályok értelmében szolgáltatásnak minősül, ezzel szemben a pénzügyi lízing inkább a termékbeszerzés, részletre vétel elemeit tartalmazza.  A pénzügyi lízing tehát (nyílt- vagy zárt végű konstrukció) számviteli szempontból beruházásként kezelendő, a gépjárművet a lízingbe vevő tartja nyilván a könyveiben, és értékcsökkenési leírást is elszámol, a vonatkozó szabályok szerint. Lízing esetén lízingbe vevő jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a gépjárművön ő vagy az általa megjelölt harmadik személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbe vevő nem él ezzel a jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába.

Vagyis a tulajdonjog a tartós bérleti szerződés végén is a bérbeadóé marad. A klasszikus pénzügyi lízingnél a tulajdonjog vagy – előre meghatározott módon – a bérbevevőé lesz (ez esetben beszélünk a zártvégű lízingről, amely a céges vásárlásoknál ritka), vagy a lízingbe vevő csak elővásárlási jogot kap az adott lízingtárgyra, amivel vagy él, vagy átruház másra, illetve ezek hiányában a tulajdonjog a lízingelő cégé lesz. Ez a konstrukció a nyíltvégű lízing, mivel nincs előre kikötve a tulajdonjog.

FONTOS: ha egy bérleti díjat hasonlít össze egy pénzügyi lízing díjjal, ne felejtse el, hogy a bérleti díj a finanszírozáson felül tartalmazza az üzemeltetés költségeit is! Minden más esetben azokat külön – és drágábban – meg kell fizetni!